Meer dan 5.000 geregistreerde handelsklanten.

Een van de grootste online handelsplatforms voor zonnepanelen, omvormers en accessoires in Europa!

Inkoopprijs stijgt van zonnepanelen

Inkoopprijs stijgt van zonnepanelen

Search4Solar |

Outlook Q3 zonnepanelen:

Doordat de afname van zonnepanelen in China gaat toenemen en inmiddels de grondstoffen schaars worden zullen de prijzen van zonnepanelen gaan stijgen.

China, waar de marktsituatie stabiel is sinds de corona-uitbraak onder controle is gebracht, zal naar verwachting dit kalenderjaar 43 gigawattpiek aan zonnepanelen installeren. Dat stelt chief analyst Corrine Lin van PV InfoLink.

Stimuleringspakketten helpen Europa
Volgens het onderzoeksbureau hebben wereldwijd tal van landen stimuleringspakketten voor de zonne-energiesector geïnitieerd. Door deze stimulering groeit de afzet en raken grondstoffen schaars.

Prijs stijging van 10%
Er wordt gesproken over een prijsstijging van 10%, bij verschillende fabrikanten zien we dat de prijs met 0,01 cent per WP per september omhoog gaat.

Belangrijk voor elke installateur is dat hij slim gaat inkopen en een juiste forecast gaat geven aan zijn distributeur of fabrikant.